Aanpak luisjes

Het luisjesprobleem slaat toe op onze school.  Uw kind kreeg een brief mee. Je kan de brief ook digitaal raadplegen bij de nieuwsbrief van december 2017. HIER kan je een filmpje raadplegen over hoe je het probleem kan aanpakken. Bij vragen kan je steeds bij de zorgjuffen, directie terecht!