Schoolbestuur

Zoals de schooldirectie de dagelijkse leiding van de school waarneemt draagt het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid voor:

 • de eigen identiteit
 • het opvoedingsklimaat
 • het onderwijsinhoudelijk aanbod
 • de zorgbrede aanpak
 • het personeelsbeleid
 • de organisatie en de communicatie
 • het financieel en materieel beleid

... van onze Eigentijdse Katholieke Basisschool Aartrijke

 

DE EIGEN IDENTITEIT

 • Godsdienstonderricht
 • Pastoraal op school

HET OPVOEDINGSKLIMAAT

 • Christelijke verbondenheid doorheen goede intermenselijke relaties
 • De kinderen op de eerste plaats

HET ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

 • Aandacht voor het minder begaafde kind
 • Werking zorgverbreding
 • GOK = Gelijke Onderwijs Kansen

HET PERSONEELSBELEID

 • LOC = Lokaal Overleg Comité of Ondernemingsraad
  • Voorbereiden en voorzitten
 • Opvolgen loopbaan van elk personeelslid
  • De communicatie bevorderen
  • Preventiebeleid
  • Bijscholing leerkrachten
  • Aanwerving personeel
  • Arbeidsreglement

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

 • Schoolraad
  • Samenwerking en contacten tussen schoolbestuur, directie, personeel, ouders en lokale gemeenschap bevorderen
 • Lestijdenpakket (jaarlijkse toewijzing van klassen en ambten)
 • Schoolreglement
 • Personeelsadministratie
 • Schoolarchief
 • Verzekeringen
 • CBL-werking: Centrum voor leerlingenbegeleiding

HET FINANCIEEL EN MATERIEEL BELEID

 • Schooluitrusting, didactisch materiaal en leermiddelen
 • Nieuwbouw, renovatie en onderhoud
 • Brandveiligheid
 • Aanwending van de werkingsbudgetten
 • Jaarlijkse begroting bespreken en goedkeuren
 • Begrotingscontrole en vrijgeven van de jaarrekeningen

 

Samenstelling 2015-2016

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. 
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

vzw VEKBA      Schoolstraat 19,  8211 Aartrijke

 

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter     Roose Guido, De Holde 3, 8211 Aartrijke, 050 209774 

Bestuurders  

                   Vandeputte Hugo, Prof.Nelisstraat 10, 8211 Aartrijke, 050 209010

                   Sinnaeve Roos, Kan. Davidstraat 24 , 8211 Aartrijke, 050 241096

                   David Peter, Beukendreef 12, 8490 Jabbeke, 0475 870168

Vermeire Gwendoline, Zeeweg 54, 8820 Torhout, 0471 389712

Het register van de leden van de algemene vergadering is ter inzage op de zetel van de vzw.