Samenstelling LOC

Samenstelling

Leden van het LOC voor de mandaatperiode 2016-2019

 

Het LOC is samengesteld uit afvaardiging schoolbestuur en afvaardiging personeel.

Het LOC bestaat uit:

- voor het schoolbestuur:       Guido Roose (voorzitter)

                                           Roos Sinnaeve

- voor het personeel:            Griet Roose (secretaris)

                                           Bryan Inghelbrecht

- permanent adviseur: Johan Logghe (directie)

 

Bevoegdheden

Het LOC is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een bedrijf

Informatie in verband met:

 • Schoolbestuur/ school
 • Samenstelling, schoolvisie
 • Tewerkstelling
  • Evolutie leerlingenaantal - weerslag op tewerkstelling
  • Toewijzing lestijdenpakket
 • Financieel beleid school
  • Algemene informatie
 • Infrastructuur school
  • Geplande en lopende projecten

 

Onderhandelen in verband met:

 • Het opstellen en wijzigen van het arbeidsreglement
 • Het navormingsbeleid voor de personeelsleden
 • het algemeen beleid inzake regelingen bij deeltijdse arbeid en loopbaanonderbrekingen
 • De aansprakelijkheidsreglementering, veiligheid, verzekeringen
 • De richtlijnen en regels inzake de verdeling van de prestaties
 • De algemene principes van het personeelsbeleid

 

Dergelijke onderhandelingen worden afgesloten met een 'protocol'

Met de vermelding:

 • ofwel √©√©nparing akkoord van beide partijen
 • ofwel: de onderscheiden standpunten van beide partijen

 

Toezicht op de toepassing van:

 • De sociale wetgeving
 • De sociale administratie/ reglementering voortvloeiend uit de onderwijswetgeving

 

Bemiddelen:

 • Bij elk geschil of bij elke betwisting van collectieve aard die in de school dreigt te ontstaan