Schoolraad

Dit is een adviesorgaan waarin iedere deelnemer aan het onderwijsgebeuren een vertegenwoordiging heeft.
Samenstelling  leerkrachten - ouders - plaatselijke gemeenschap – schoolbestuur

De directeur is aanwezig als raadgever. De schoolraad heeft het schoolreglement mee goedgekeurd.

 

Werden door de ouderraad aangeduid:

Veronique Vandevoorde
Bert Brugghe


Vertegenwoordigers voor het schoolteam

Silke Vernimmen
Ann Defevere


Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap


Joël Maertens
Erik Maertens

 

Voor het schoolbestuur

Guido Roose